Cống rung ep D600

Chi tiết

ĐK trong (mm) 600
ĐK ngoài (mm) 740
Khẩu độ (mm) 3.000
Bê tông (m3) 0,47
Thép (kg) 12,17 - 12,99
Trọng lượng (tấn) 1,18