Cống rung ep D500

Chi tiết

ĐK trong (mm) 500
ĐK ngoài (mm) 620
Khẩu độ (mm) 3.000
Bê tông (m3) 0,338
Thép (kg) 10,54 - 11,58
Trọng lượng (tấn) 0,85