Cống rung ep D400

Chi tiết

ĐK trong (mm) 400
ĐK ngoài (mm) 510
Khẩu độ (mm) 3.000
Bê tông (m3) 0,26
Thép (kg) 7,63 - 8,18
Trọng lượng (tấn) 0,65