Cống rung ep D300

Chi tiết

ĐK trong (mm) 300
ĐK ngoài (mm) 400
Khẩu độ (mm) 3.000
Bê tông (m3) 0,18
Thép (kg) 5,86 - 6,19
Trọng lượng (tấn) 0,45