Cống rung ep D1800

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1.800

ĐK ngoài (mm) 2.093

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 2,86

Thép (kg) 95,93 - 125,43

Trọng lượng (tấn) 7,15