Bê tông tươi 350

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 465
Đá (Kg) 1.150
Cát (Kg) 650
Nước (Lít) 185
Phụ gia R7 (Lít) 4,60 đạt 100%
Độ Sụt (cm) 8+-2