Bê tông tươi 300

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 410
Đá (Kg) 1.170
Cát (Kg) 645
Nước (Lít) 175
Phụ gia R7 (Lít) 4,00 đạt 100%
Độ Sụt (cm) 8+-2