Bê tông tươi 250

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 350
Đá (Kg) 1.200
Cát (Kg) 660
Nước (Lít) 170
Phụ gia R7 (Lít) 3,50 đạt 100%
Độ Sụt (cm) 8+-2