Bê tông tươi 200

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 305
Đá (Kg) 1.290
Cát (Kg) 680
Nước (Lít) 170
Phụ gia R7 (Lít) 3,05 đạt 100%
Độ Sụt (cm) 8+-2