Bê tông tươi 150

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 250
Đá (Kg) 1.320
Cát (Kg) 650
Nước (Lít) 165
Phụ gia R7 (Lít) 2,50 đạt 100%
Độ Sụt (cm) 8+-2