Bê tông tươi 100

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 200
Đá (Kg) 1.370
Cát (Kg) 670
Nước (Lít) 160
Phụ gia R7 (Lít) 2,00 đạt 100%
Độ Sụt (cm) 8+-2